Chakotens Nyhedsbrev #10/2017

dannebrogpaahalvstang    EN TRIST NYHED

Sel­sk­a­bets mangeårige medlem, Nils Eric Boes­gaard, er efter lang tids syg­dom afgået ved døden den 14. juni 2017.

Boes­gaard vil — i al fald af navn — være velk­endt af de fleste af Sel­sk­a­bets medlem­mer alene gen­nem sine udgivelser, Tin­sol­dater og små­folk, Tinge-late-lat­er, tin­sol­dater… samt Fjernt fra Dan­mark. Desu­den var Boes­gaard redak­tør af Sel­sk­a­bets tidsskrift Chakoten fra marts 1999 til sep­tem­ber 2000.

Ved julekonkur­ren­cen 2002 vandt Nils Eric Boes­gaard “Best in Show” med sit “Bjer­gar­tilleri, Ton­ga 1936”.

Med Boes­gaards bort­gang har vi mis­tet især stor viden inden for især det britiske imperium.

Nils Eric Boes­gaard bisættes fra Helsinge Kirke fredag den 23. juni 2017 kl. 11 fra Helsinge Kirke.

På Sel­sk­a­bets vegne

Hans Chr. Wolter