Chakoten Nyhedsbrev #11/2017

ER SOMMEREN OVER OS OG AKTIVITETERNE DROSLET NED VÅGEBLUS
BÅDE I SELSKABET MEN OGSÅ RUNDT OM I DE SMÅ HJEM

Men skulle man alligev­el have lyst til at opleve noget som har med
mil­itærhis­to­rie at gøre kom­mer her et par forslag som måske kan friste
på såv­el en sol­skins­dag som en reg­n­våd sommerdag.

OBS!!!!!!!!
Hvis I har kend­skab til steder/aktivititer som man­gler på denne liste
så skynd Jer at sende mig en mail om det så vi kan få det med 🙂

Mail: webmaster@chakoten.dk

GOD SOMMER

 

FORSLAG TIL MUSEUMSBESØG I SOMMERFERIEN

JYLLAND

Artiller­imuseet i Varde

Bangs­bo­fortet

Clas­sic Mil­i­tary Show — Find­erup øvelses­ter­ræn Viborg

Frøslevle­jrens Muse­um Padborg

Hanstholm mueum­s­cen­ter

Hirtshals bunker­mu­se­um

His­to­rie cen­ter Dybølbanke

Sea War Muse­um Thy­borøn (om Jyl­landss­laget i 1. verdenskrig)

Silke­borg Bunkermuseum

Ska­gen bunkermuseum

Skan­der­borg Bunkermuseum

Aal­borg forsvars- og Garnisionsmuseum

Aal­borg Ubå­den Springeren

 

 

FYN & LANGELAND

Fyns Mil­itærhis­toriske samling

Lan­ge­lands­fortet

Odense Bunker­mu­se­um

 

SJÆLLAND

Dan­marks Borg­cen­ter, Vordingborg

Ejby­bunkeren og Artiller­ima­gasinet, Vestvold­en i Rødovre

Fre­gat­ten Ped­er Skram

Garde­husar­reg­i­mentets his­toriske sam­ling, Slagelse

Industrimuseet Fred­eriks Værk, Frederiksværk

Liv­gar­dens hiis­toriske sam­ling, København

Orlogsmuseet
(Orlogsmuseet er i dag slået sam­men med Tøhjusmuseet)

Panser­mu­se­um East, Slagelse

Skibene på Hol­men, København

Stevns­fortet

Tøjhus­museet

BORNHOLM

Born­holms Forsvarsmuseum

 

Oversigt over alle forsvarsmuseer