Kategoriarkiv: Aktuelt

Chakotens Nyhedsbrev #14/2018

Møde den 3. okto­ber med fore­drag om Born­holms Værn og forsvaret af ø’en i peri­o­den 1946 til 2016.

Sel­sk­a­bet får besøg af mil­itær-his­torik­eren Rune Holmå Iversen der kom­mer og fortæller om Born­holms Værn og forsvaret af Born­holm under Den Kolde Krig.

Dørene er åbne fra 18.15 hvor der vil være mulighed for Børssalg. Fore­draget starter kl 19.30.

Stort Anvisningssalg — lørdag den 13. oktober.

Fra kl 14.00 til 17.00

Stort ekstra­ordinært anvis­ningssalg!

Mange gode mil­itærhis­toriske værk­er — nye som gam­le udgivelser — og fig­ur­er.

Kom friske og giv et bud

Se lis­ten over det udbudte

Af øvrige militærhistoriske arrangementer uden for selskabets ramme skal anbefales:

Foredragsrække om 1. verdenskrig. Som tidligere nævnt indbyder Mosede Fort til en foredragsrække som løber hen over efteråret — og som måske kan friste vore medlemmer.

Torsdag 4. oktober, 16:00 - 17:30

Foredrag om danskere i Canadisk tjeneste under 1. verdenskrig

Yderligere infor­ma­tion om fore­drag — ruteve­jled­ning og pris 

Onsdag 25. oktober, 16:00 - 17:30

Foredrag om vegetarisme under den 1. verdenskrig.

Yderligere information om foredrag — rutevejledning og pris

Søndag  28. oktober, 10:00 - 16:00

Kastellets fødselsdag

Kom­man­dan­ten byder alle hjertelig velkom­men til Kastel­lets 354 års fød­sels­dag. Kom med bag fæst­nin­gens grønne volde og oplev salu­ter­ing fra kanon­erne i Grevens Bas­tion, krig på Kirke­plad­sen samt mass­er af musik. Smag den berømte Kas­tels­gryde og nyd et stykke kage, gå en tur på vold­ene i de smukke omgivelser og besøg de mange attrak­tion­er, der hold­er åbent i dagens anled­ning. Et sjovt og fes­tligt arrange­ment for hele fam­i­lien.

Søndag 28. oktober, 10:00 - 15:00

Dansk militaria Forening — Våben og Militariamesse.

   Tryk her for mere infor­ma­tion og kort

Chakotens Nyhedsbrev #13/2018

Fore­dragsrække om 1. Ver­den­skrig.

Sel­sk­a­bet har fra muse­um­sin­spek­tør Kris­t­ian Bruhn, mod­taget en ind­by­delse til en række fore­drag om 1. ver­den­skrig, som i løbet af efteråret bliv­er holdt på Mosede Fort, og som måske kan friste vore medlem­mer.
Der er seks fore­dragsaften­er, der alle på nær den sid­ste, falder på en tors­dag.

 • Tors­dag den 20. sep­tem­ber kl. 16:00 – 17:30.
  Spi­onage og pro­pa­gan­da i Dan­mark.
 • Tors­dag den 4. okto­ber kl. 16:30 – 17:30.
  Danskere i canadisk krigst­jen­este.
 • Tors­dag den 25. okto­ber kl. 16:30 – 17:30.
  1. ver­den­skrig og veg­e­tarisme
 • Tors­dag den 1. novem­ber kl. 16:30 – 17:30.
  Læren af 1. ver­den­skrig.
 • Tors­dag den 8. novem­ber kl. 16:30 – 17:30.
  Krig og mad
 • Søndag den 11. novem­ber kl. 10:00 – 17:00.
  100-året for kri­gens afs­lut­ning.

Alle fore­drag bliv­er afholdt i infirmeri­et på Mosede Fort, Mosede Strand­vej 87A, 2670 Greve

Prisen for et fore­drag med kaffe ad libi­tum er 30 kr. Tilmeld­ing på mosedefort@greve.dk eller 20 31 19 14.
Yderligere infor­ma­tion om emnet for de enkelte fore­draget kan find­es i Aktivitet­skalen­deren. De føl­gende fore­drag vil blive omtalt i vores Nyheds­brev for den pågældende måned.

Det første fore­drag i rækken er tors­dag den 20. sep­tem­ber kl. 16:00 – 17:30. Spi­onage og pro­pa­gan­da i Dan­mark under 1. ver­den­skrig.

Ved muse­um­sin­spek­tør Kris­t­ian Bruhn, P.hd. og senior­forsker Jes­per Düring Jør­gensen, der vil fortælle om stor­magternes efter­ret­ningst­jen­esters hem­melige arbe­jde i Dan­mark og de danske myn­dighed­ers med — og mod­spil. Samt den tyske regerings forsøg på at købe og påvirke danske jour­nal­is­ter og for­fat­tere til at skrive tyskven­lig pro­pa­gan­da under neu­tral facade med hen­blik på at påvirke den danske og inter­na­tionale opin­ion.

Chakoten julehilsen

julebort
Christmas-War_520x280

                                           Chakoten

                                          ønsker alle

                            Glædelig Jul og et Godt Nytår

BILLEDRE

  Husk årets første Hygge møde Onsdag den 6. Januar  2016  kl. 1900