Kategoriarkiv: Aktuelt

Årskonkurrencen 2020 — Vinderne

Så er de sidste stemme talt op og de heldige vindere i hver kategori er fundet

Kategori 1 — Legetøjsfigurer

1. Plads Nr. 102 Chas­seurs a Cheval de la Garde Impe­ri­ale. — Indlev­eret af Claus Mogensen

2. Plads Nr. 101 — Fjendtligt fly — Indlev­eret af Claudius Strøyer

Kategori 2 — Enkeltfigur op til 65 mm

1. Plads Nr. 202 Feday­een — Indlev­eret af Simon Bering Papousek

2. Plads Nr. 201 British Brigadier-Gen­er­al 1776 — Indlev­eret af Claus Anderson

Kategori 3 — Rytterfigur op til 65 mm

1. Plads Nr. 301 — Prince Josef Poni­a­tows­ki 1813 — Indlev­eret af Claus Anderson

2. Plads Nr. 302 Tuareg-kriger — Indlev­eret af Chris­t­ian Raun

Kategori 4 — Enkeltfigurer over  65 mm

1. Plads Nr. 401 Ket­ty Reimer 1876 — Indlev­eret af Claus Anderson

Ingen 2. Plads — da der kun var 1 deltager i Kategorien

Kategori 5 — Rytterfigur over 65 mm

​​Ingen deltagere 

Kategori  6 — Figurer op til 30 mm

Nr. 601 Apache Pass 1876 — Indlev­eret af Claus Anderson

Nr. 602 Prøj­sisk Pro­foss 1757 — Indlev­eret af Ole Thureholm

Delt 1. Plads og ingen 2. plads

Kategori 7- Figurgrupper/Vignetter

1. Plads Nr. 701 Cara­binier & Drum­mer Boy Resigned to Their Fate 1812 — Indlev­eret af Claus Anderson

 

2. Plads Nr. 702 Tuareger i Sahara — Indlev­eret af Chris­t­ian Raun

 Kategori 8 — Dioramaer og opstillinger

1. Plads Nr. 801 Bat­teri­et Ger­sten­berg 1813. — Indlev­eret af Ole Thureholm

Ingen 2. Plads — da der kun var 1 deltager i Kategorien

Best of Show

Nr. 701 Cara­binier & Drum­mer Boy Resigned to Their Fate 1812 — Indlev­eret af Claus Anderson

De vin­dende fig­ur­malere ønskes et stort tillykke med deres plac­er­ing. Præmi­er og Diplom­er vil blive udlev­eret ved først kom­mende lejlighed

Stor tak til alle der bidrog med deres stemme.

Flådens Historie — Nyt !

Så er der et nyt afs­nit om flå­dens his­to­rie klar på hjemmes­i­den og denne gang omhan­dler afs­nit­tet peri­o­den 1914–18 ‑1 Ver­den­skrig — hvor Dan­mark havde en travl opgave med at opretholde lan­dets Neu­tralitet. Begge krigs­førende sider gik lige til grænsen og i visse til­fælde også over grænsen og admi­ralitetet gik bal­ance­gang på en tynd line for at opretholde Dan­marks neutralitet

Kyst­forsvarsski­bet HERLUF TROLLE AF HERLUF TROLLE-klassen. ”A/L for­reste tårn (Foto fra Forsvarsgalleiet)

Du kan læse det nye afs­nit her:    Afs­nit 10: Flå­den under 1. ver­den­skrig (1914–1918)

Og hvis du er inter­esseret i at læse de øvrige afs­nit kan du finde dem her:  Flå­dens Historie