Preben Kannik (1914-1967)

Preben Kannik var maleruddannet med afslutning i 1934. Han blev tilknyttet
Tøjhusmuseet i København i 1935, konservator 1956, og gennem mange år leder af
museets uniformsafdeling. Kannik gennemførte studierejser i Europa og i USA og
indtrådte som medlem af forskellige kommissioner, blandt andet
“Uniformskommissionen af 1945”. Han blev i 1944 initiativtager ved stiftelsen af
Selskabet og tjente som præsident 1944 -1958. Han var tillige medstifter af
“Ordenshistorisk Selskab i Danmark” 1966. Litterære arbejder: Alverdens Flag 1956,
afsnittet “Uniformer og Udrustning” i Tøjhusmuseets bog om Krigen i 1864 1964, og
Alverdens Uniformer, 1967 m.fl. Preben Kannik blev Tildelt “Commandant E.L.
Bucquoy’s Mindelegat” 1960 og “Kungl. Norra Skånska Infanteriregementets
Hedersplaket” 1961.

Eksempler på øvrige værker af Preben Kannik
 

          Uniforms postkort af Preben Kannik

         Galleri 1 – Jægerkorps

         Galleri 2 – Danske Livregiment

         Galleri 3 – Bornholms værn

          Galleri 4 – Orientering om Sjællandske Livregiment 1614-1961