Chakotens Nyhedsbrev #1/2018

Så fik vi sagt farvel til 2017 og står her på tærsklen til 2018 som sikkert vil byde på mange spændende militærhistoriske aktiviteter i alle afskygnnger.

CHAKOTEN — Dan­sk mil­itærhis­torisk Sel­skab — ønsker derfor alle medlem­mer og mil­itærhis­torisk inter­esserede et rigtigt Godt Nytår, i håbet om at også 2018 må blive et spæn­dende år for mod­el­byg­gere, fig­ur­malere og alle der sam­ler og inter­essere sig for den mil­itære his­to­rie.

Af Sel­sk­a­bets aktiviteter i 2018 skal blot nævnes nogle få.

  • His­toriske Dage i Øksne­hallen.
  • Sel­sk­a­bets Gen­er­al­for­sam­ling.
  • Krigshis­torisk Fes­ti­val på Vestvi­o­ld­en.
  • Befæst­nin­gens Dag på Vestvold­en og de gam­le forter.

Brænder du for Militærhistorie og savner du et sted med ligesindede uanset om 
dine interesser er figur- &modelbygning, krigsspil, reenactment eller blot militær
historie generelt er du altid velkommen i Chakoten.

Et tilbageblik på vinderene af års-konkurrencen 2017 – Tryk her

Du er velkommen til at komme og møde os på vore åbne onsdagsmøder på Rødovregård
(Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre) eller du kan læse mere via nedenstående link, hvor du
også har mulighed for at melde dig ind i Selskabet

BLIV MEDLEM AF CHAKOTEN

 

Og vi lægger varmt ud med årets første onsdagsmøde som byder på årets første anvisningssalg

Onsdag den 3. januar

Sæsonen starter med hyggemøde og anvisningssalg
Få en snak med ligesindede om nyanskaffelser. Fortæl også gerne om, hvad du især sætter pris på og søg oplysninger blandt de andre medlemmer. Anvisningssalget vil indeholde gode bogværker og fine figurer.

Liste over materialer på anvisningssalg

 

Her på årets første dag har Chakoten også fornø­jelsen at kunne dele Svend Højberg Nielsens illus­tra­tioner.

Sel­sk­a­bet har fået adgang til at benytte hjemmes­i­den “Svend Højberg Nielsen. Illus­tra­tor of Mil­i­tary Uni­forms”. Svend Højberg Nielsen (1919–2005) var medlem af Sel­sk­a­bet fra 1963 til sin død.
Hjemmes­i­den er anbragt under Links/Billedsamlinger.                                                                Under Col­or Illus­tra­tions find­es Højberg Nielsens kendte far­veil­lus­tra­tioner. Hjemmes­i­den er end­nu ikke færdig­gjort.
Lin­ket knyt­ter sig således til Claus Mogensens artikel i Chakoten, decem­ber 2017: “En intro­duk­tion til Svend Højberg Nielsens uni­form­s­planch­er”.
HCW

End­videre er der lagt en del ældre artik­ler op på hjemmes­i­den — hur­tig over sigt kan ses under NYHEDER i menu­en til højre på siden.

 

Alle onsdagsmøder åbner kl. 18.15, og de annoncerede programpunkter (foredrag eller andet) starter kl. 19.30.  (OBS: Mødet i august falder i månedens 2. uge) Med mindre andet er angivet, finder medlemsmøderne sted på Rødovregaard, Kirkesvinget 1, Rødovre.