Chakotens Nyhedsbrev #15/2018

Ny spændende artikelserie om den danske flådes historie.

Under lin­ket: NYT CHAKOTEN, find­er du lige nu en frisk og spæn­dende serie artik­ler om den danske flådes hun­dredår­rige his­to­rie. Fra de første vikinge­flåder til en mod­erne våbe­nart i det danske forsvars værktøjskasse.

Artik­lerne er for­fat­tet af Sel­sk­a­bets web­mas­ter Lars Erik Kristensen.